Europa Cinemas v spolupráci s MFF v Sofii organizujú ďalší seminár z radu Audience Development & Innovation Lab s podtitulom „Moving forward: Reviewing old habits and exploring new models“.
Seminár sa bude konať v dňoch 22. – 26. marca 2023 v rámci Sofia Meetings, koprodukčného trhu pri 27. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Sofii.
Seminár je určený prevádzkovateľom kín v Európe (nielen členským kinám siete Europa Cinemas), počet účastníkov je obmedzený na 35. Usporiadatelia seminára hradia ubytovanie na 3 noci a stravu počas seminára, účastníci si sami platia štvrtú noc a cestovné náklady.

DEADLINE: 23. 1. 2023

Prihláška