Informačný seminár o podprograme Kultúra. Viac o cieľoch programu i praktické informácie pre potenciálnych žiadateľov o grant.

3.6.2014  A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava

\"\"