Informačný seminár k programu Kreatívna Európa. 16.1.2014 o 10.00, A4 – nultý priestor

Dozviete sa viac o Podprograme Kultúra pred blížiacimi sa marcovými výzvami.

\"\"