Maia sa skladá z 3 nezávislých 5-dňových rezidenčných workshopov počas roka (prvý už po deadline). Každý z nich ponúka úzku kombináciu diskusií, skupinových sedení, prípadových štúdií, praktických cvičení a špecifickej práce na konkrétnom individuálnom projekte. Môžete sa zúčastniť jedného, dvoch alebo všetkých workshopov podľa potreby. Prihlásiť sa môžu záujemcovia s projektom vo fáze vývoja.

2. MAIA WORKSHOP:  Legal and Financial Issues
(18. – 22. jún 2018/Taliansko) 
Uzávierka prihlasovania:
29. apríl 2018
 
3. MAIA WORKSHOP: Marketing and Distribution
(24. – 28. september 2018/ Európa) 
Uzávierka prihlasovania:
22. júl 2018
  
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Viac informácií a prihláška     
Kontakt: 
Email