Deväťmesačný intenzívny vzdelávací program zameriavajúci sa na písanie a produkovanie TV seriálov v modeli „writer’s room“.
Zahŕňa študijné cesty do Štokholmu, Londýna a Series Mania v Lille vo Francúzsku. Počas programu každý účastník pracuje na 3 projektoch – svojom vlastnom originálnom TV pilote a 2 skupinových projektoch.

Predpoklady: aspoň 1-3 roky profesionálnej praxe scenáristu, aspoň jedna napísaná epizóda hraného seriálu pre televíziu, vlastné námety na TV seriály, dobrá znalosť angličtiny

Termín a miesto:
september 2022 – máj 2023, Berlin/DE; London/UK; Lille/FR; Stockholm/SE

Kurzovné: 4500 EUR (usporiadateľ kurzu ponúka štipendiá pre účastníkov z krajín s nízkou produkčnou kapacitou vrátane SR)

Uzávierka prihlasovania:
6. 5. 2022 do 22.00

Viac informácií