Série Series je prvé podujatie exkluzívne venované európskym televíznym seriálom a ich tvorcom. Jeho 8. ročník sa uskutoční sa od 1. – 3. júla 2019 vo francúzskom Fontainbleau.
Ide o nesúťažné podujatie – think tank – pozostáva z projekcií a stretnutí s profesionálmi z oblasti TV seriálov s cieľom zdieľať poznatky z tejto oblasti.
Účasť je zdarma, podujatie nevyžaduje registračný poplatok.

Série Series, zameraný na európsku seriálovú televíznu tvorbu, je určený pre profesionálov z oblasti televízie:
– scenáristov
– režisérov
– producentov
-zástupcov TV kanálov

Táto jedinečná platforma pre diskusie je miestom pre získavanie kontaktov a hľadanie nových príležitostí.

Uzávierka prihlasovania:
30. 4. 2019

Prihláška na podujatie
V
iac informácií

Kontakt:
Email

Spotlight on trailers by Série Series – priestor pre prezentáciu TV seriálu
Pošlite trailer svojho projektu (max. 2 minúty, spolu s jeho prezentáciou) a 10 vybraných trailerov bude počas festivalu Série Series odprezentovaných pred viac než 650 profesionálmi z oblasti televízie (producenti, vysielatelia, autori…).

Tvorcovia vybraných projektov dostanú taktiež príležitosť na individuálne stretnutia renomovanými expertmi z branže.

Viac informácií a prihlasovanie
Kontakt:
Email