Series Mania Forum je najstarším a najúspešnejším podujatím. Je venované výlučne seriálom. Každoročne sa ho zúčastní viac ako 2 000 profesionálov z celého sveta.
Tento rok ponúka 16 projektom vo vývoji, aby predstavili svoju prácu odbornej verejnosti. Okrem networkingu má jeden z projektov šancu získať finančnú cenu vo výške 50 000 eur.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania: 
10. 1. 2020
 
Termín a miesto:
25.3.- 27. 3. 2020, Lille, Francúzsko
 
Viac informácií