Počas festivalu Séries Mania (15. – 24. apríl 2016) sa v Paríži uskutoční v poradí 4. ročník koprodukčného fóra pre európske TV seriály.

Vybraných 10 európskych projektov hľadajúcich koprodukčných partnerov bude prezentovaných panelu európskych producentov a/alebo zástupcom TV vysielateľov.

Cieľom podujatia je pomôcť pri zháňaní financovania projektov TV seriálov.

Uzávierka prihlasovania projektov:
26. február 2016

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií

Kontakt:
Email