Koprodukčné fórum v rámci festivalu Séries Mania (22. – 30. 3. 2019) venovaného TV seriálom.
 
16 vybraných projektov TV seriálov bude prezentovaných pred panelom potenciálnych koproducentov, distribútorov, fondov a zástupcov TV staníc.
Po verejnom Pitchingu nasledujú individuálne stretnutia. 
Najlepší projekt získa odmenu 50 000 eur na ďalší vývoj.
 
Prednosť dostanú projekty, ktoré už majú podporu TV stanice vo svojej krajine alebo medzinárodného distribútora.
Koprodukčné fórum je určené pre projekty hraných seriálov, majúce min. 4 epizódy s min. dĺžkou 26 min.

Uzávierka prihlasovania: 9. 1. 2019
Prihláška
INFO