Vzdelávací program TorinoFilmLab, ktorý sa zameriava na projekty medzinárodných inovatívnych TV seriálov v ranom štádiu vývoja.
Je určený pre 9 konceptov TV seriálov (len hrané seriály).

Štruktúra programu:
1. rezidenčný workshop – september 2023, Gruzínsko
2. rezidenčný workshop – november 2023, Belgicko
3. rezidenčný workshop, záverečná prezentácia a schôdzky – jar 2024, TBC

Termín a miesto:
september 2023 – jar 2024, Gruzínsko/Belgicko/TBC

Uzávierka:
31. 3. 2023

Viac informácií