Hlavný organizátor: GOETHE-INSTITUT EV (DE)

Partneri: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA (SK), Česká centra (CZ), Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (PL),Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów  (PL), Kortárs Építészeti Központ Alapítvány (Hungarian Contemporary Architecture Centre) (HU), KUNSTREPUBLIK E.V. (DE), Mindspace Non-profit Kft. (HU), reSITE (CZ), The Association of Belgrade Architects (RS), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (SK)

Výška grantu: 1 616 423,92 €

Kategória: Projekty väčšieho rozsahu

Na sdílení ve městech jsme docela zvyklí – trávníků v parcích, sedadel v tramvaji, vzduchu, který dýcháme. Víme, že sdílet auto nebo byt se vyplatí. Namísto toho, abychom kolo museli vlastnit, můžeme si ho půjčit. Sdílení se stalo přirozenou součástí našeho městského života.

V evropském projektu Shared Cities: Creative Momentum je zapojeno dohromady jedenáct organizací ze sedmi měst, které spolu tvoří platfomu pro architekturu, umění, urbanismus a sdílenou ekonomiku a tak přispívají k proměně měst střední a východní Evropy na jejich cestě k lepším místům k životu.
 
V letech 2016 až 2020 se koná na 150 akcí, které přináší inovativní způsoby městského plánování a zapojují do něj místní obyvatelstvo. Architekti a obyvatelé spolu hrají hru, ve které plánují ideální město. V Berlíně umělci spolu s veřejností navrhují nový městský mobiliář. V Katovicích vzniká digitální mapa zobrazující (ne)formální aktéry v kreativních a kulturních odvětvích. V Bratislavě probíhá výzkum o obnově nevyužívaných budov z doby komunismu. Budapešť testuje možnosti, jak neziskovky mohou oživit někdejší průmyslovou zónu…