Rok 2022 bol sčasti ešte rokom pandémie, ale v druhej polovici sme už zaznamenali postupné uvoľňovanie a rušenie pandemických opatrení. Odzrkadlilo sa to aj v postupnom oživení kultúrnej scény. Otvorili sa divadlá, galérie, koncertné sály, konali sa kultúrne podujatia, koncerty a zaznamenali sme výrazný návrat divákov, ktorý sa dostáva postupne do čísiel roku 2019. Nastalo aj oživenie filmovej výroby, distribúcie a v kinách narastajú počty divákov, hoci ich návrat bol spočiatku opatrný, čo pripisujeme okrem iného i zmenám v správaní sa počas pandémie, diváci si jednoducho navykli, že môžu filmy pozerať v pohodlí domova.

V rámci programu Kreatívna Európa šlo o rok, kedy program začal fungovať v stabilnom režime, výzvy boli publikované a projekty boli hodnotené v pravidelnom rytme.

Administrácia programu sa definitívne presunula do online priestoru a stabilizoval sa i systém projektového manažmentu, v ktorom sa všetky žiadosti podávajú, hodnotia a úspešné projekty v ňom uzatvárajú zmluvy a posielajú záverečné správy. Je nutné uviesť, že tento systém je v zásade dizajnovaný pre veľké spoločnosti, ktoré majú paralelne viacero projektov, pre malé podniky a mikrospoločnosti, ktoré sú v kultúrnom sektore v drvivej väčšine, je stále veľmi komplikovaný. Tak či onak, je zrejmé, že sa tento systém meniť nebude a spoločnosti sa musia s týmto faktom vyrovnať.

Čo sa týka výsledkov slovenských spoločností v rámci programu Kreatívna Európa, rok 2022 bol pre slovenské spoločnosti mimoriadne úspešný. Získali celkom podporu vo výške 2 595 885,28 eur, čo predstavuje najvyššiu sumu, odkedy je Slovensko členským štátom programu. Z toho v rámci podprogramu MEDIA získali slovenské spoločnosti podporu vo výške 1 830 472,38 eur a veľmi úspešné boli aj slovenské spoločnosti v rámci podprogramu Kultúra, trinásť spoločností získalo v rámci výzvy Projekty európskej spolupráce podporu vo výške 765 412,90 eur.

V rámci podprogramu MEDIA sme zaznamenali podporu vo výške 1 830 472,38 eur, z toho v rámci dvoch výziev Talenty a zručnosti (tréning) získali dve spoločnosti v pozícii partnerov projektov celkom 180 782 eur, tri slovenské produkčné spoločnosti získali v rámci výzvy Vývoj minibalíkov európskych projektov celkom 330 000 eur, jedna spoločnosť ako partner v rámci schémy Trhy 4 500 eur, v rámci schémy Vývoj publika a filmová výchova jedna spoločnosť ako partner 29 814 eur, osem slovenských distribučných spoločností v rámci výberovej podpory kinodistribúcie Filmy v pohybe 72 520 eur, jedna produkčná spoločnosť ako partner v rámci podpory Vývoj koprodukčných európskych projektov 31 619 eur, sedem distribučných spoločností v rámci automatickej podpory Európska filmová distribúcia 934 171 eur, jedna spoločnosť získala podporu vo výške 93 398 eur ako partner v rámci schémy Európske VOD siete a operátori a v rámci nepriamej podpory v sieti Europa Cinemas získalo 26 slovenských kín v sieti celkom 153 667 eur.

MEDIA-2022-TAB