V roku 2023 boli publikované výsledky výziev s uzávierkami v roku 2022 a tiež v roku 2023.
V rámci podprogramu MEDIA sme zaznamenali rekordnú výšku celkovej podpory vo výške
2 063 415,56 EUR.

Slovenské produkčné spoločnosti boli mimoriadne úspešné v schéme podpory Vývoja minibalíkov európskych projektov, v ktorej mohli žiadať iba spoločnosti z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou, 4 úspešné slovenské spoločnosti získali spolu 565 000.- EUR a vo výzve Vývoj európskych koprodukčných projektov ( 3 slovenské spoločnosti), po dlhom čase bola znovu úspešná jedna spoločnosť vo výzve, podporujúcej Vývoj videohier a imerzného obsahu.

Podporené projekty MEDIA 2023