Vyhľadajte možnosti financovania mimo programov EÚ prostredníctvom nástroja Creatives Unite:

Ste kultúrny alebo kreatívny profesionál alebo organizácia?
Hľadáte zdroje?

Aké sú možnosti ko-financovania projektov podporených z Kreatívnej Európy?
Vyplnením otázok v online dotazníku získate na mieru šitý prehľad o rôznych zdrojoch financovania, ktoré môžu reagovať na vaše finančné potreby.

Portal Creatives Unite vznikol ako reakcia na pandemickú krízu a naďalej zhromažďuje aktuálne možnosti financovanie kultúrnych a kreatívnach projektov v rámci EÚ aj cez hranice:

https://creativesunite.eu/synm/index.php