Training Mentors for Screenwriters and Filmmakers
Uzávierka prihlasovania: 1. 3. 2019

Vzdelávací program pre mentorov pôsobiacich v oblasti vývoja scenárov (hraný film i dokument): scenáristi, dramaturgovia, tútori, televízni dramaturgovia, producenti a ďalší. Trojmesačný kurz zahŕňa prípravné obdobie, štvordňový rezidenčný workshop a nasledujúce dvojmesačné on-line konzultácie.

Termín a miesto:
31. 5. – 5. 6. 2019, Varšava, Poľsko

Kurzovné: 950 EUR (vrátane ubytovania, stravy a on-line konzultácií)

Viac informácií