Vzdelávací program pre mentorov pôsobiacich v oblasti vývoja scenárov (hraný film i dokument): scenáristov, dramaturgov, tútorov, televíznych dramaturgov, producentov… Trojmesačný kurz zahŕňa prípravné obdobie, štvordňový rezidenčný workshop a nasledujúce dvojmesačné on-line konzultácie.
 
Účastnícky poplatok: 1 000 EUR (vrátane ubytovania, stravy a on-line konzultácií)
 
Uzávierka prihlasovania:
1. 7. 2020
 
Termín a miesto:
október / november 2020
 
Viac informácií