SOURCES 2 ponúka intenzívny tréningový program špeciálne vytvorený s cieľom zlepšenia zručností profesionálov, ktorí pracujú v oblasti vývoja scenárov (scenáristi, editori, tútori, zodpovední dramaturgovia, producenti).
 
Projects & Process sa uskutoční od 21. do 26. septembra 2018 v Bavorsku/Nemecko.
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
1. jún 2018
 
Viac informácií
 
Kontakt:
Email