SOURCES2 ponúka intenzívny tréningový program špeciálne vytvorený s cieľom zlepšenia zručností profesionálov, ktorí pracujú v oblasti vývoja scenárov (scenáristi, editori, tútori, zodpovední dramaturgovia, producenti).

Projects & Process sa uskutoční v od 17. do 22. októbra 2017 v Baden/Rakúsko.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. jún 2017

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email