Workshopy SOURCES2 sú workshopy zamerané na fázu vývoja scenárov pre jednotlivých scenáristov a tímy scenáristov, producentov alebo režisérov s projektom hraného celovečerného
filmu alebo tvorivého dokumentu vo fáze vývoja.

SOURCES2 Script Development Workshopy 2016:
1. workshop

15. – 23. apríl 2016
Tübingen/Nemecko

Uzávierka prihlasovania:
1. december 2015

2. workshop
jún 2016

FilmCamp/Nórsko

Uzávierka prihlasovania:
1. marec 2016

Podujatia sú organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email