Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 podrobnú správu o slovenskom audiovizuálnom priestore.
Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2021 obsahuje komplexný prehľad slovenskej audiovízie v uplynulom roku zoradený do 17 kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo, Filmová produkcia, Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kinodistribúcia, Videodistribúcia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí, Slovenský filmový ústav, Televízia a In memoriam 2021.

Text Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2021 zostavil Miroslav Ulman, editormi sú Vladimír Štric a Veronika Paštéková.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2021 (v slovenskom a anglickom jazyku na stiahnutie)