Kancelária Creative Europe Desk Slovensko pravidelne už od roku 2004 pripravuje podrobnú správu o slovenskom audiovizuálnom priestore. Tohto roku ju vydala, v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, už po dvadsiatyprvýkrát. Jej zostavovateľom je renomovaný filmový publicista Miroslav Ulman, redaktormi Veronika Paštéková a Vladimír Štric.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2023 obsahuje komplexný prehľad slovenskej audiovízie v uplynulom roku zoradený do 17 kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo, Filmová produkcia, Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kinodistribúcia, Videodistribúcia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí, Slovenský filmový ústav, Televízia a In memoriam.

Materiál na stiahnutie