Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2017 obsahuje komplexný prehľad slovenskej audiovízie v uplynulom roku zoradený do 16 kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo, Filmová produkcia, Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kinodistribúcia, Videodistribúcia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí, Slovenský filmový ústav a Televízia.

Text Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2017 zostavil Miroslav Ulman, editormi sú Vladimír Štric a Veronika Paštéková.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2017 (v slovenskom jazyku)