Koordinátor: Nadace Arbor Vitae (Česká republika)

Spoluorganizátori: DOX Centrum současného umění v Praze (Česko), Galerie výtvarného umění v Chebu (Česko), Nadácia – centrum súčasného umenia Bratislava (Slovensko), Victoria Art & Business Center Bucharest (Rumunsko)

 

Popis projektu: START POINT je výstava najlepších absolvenstkých umenovedných prác (väčšinou dizertačných prác) finalizovaných na vybraných umeleckých akadémiách (univerzitách). Prvá časť projektu pozostáva z jednej hlavnej a z dvoch výberových výstav, publikácie a webstránky. Druhá časť projektu je sústredená na rezidencie ocenených umelcov, ktorí potom prezentujú výsledné dielo svojej rezidencie na ďalšej výstave. Projekt funguje každoročne od roku 2003. Prvé roky sa do projektu zapojili len štyri české umelecké školy, ale do roku 2011 sa projektu zúčastnilo už 35 škôl z osemnástich európskych krajín. V roku 2010 prevzala patronát nad projektom nadácia Foundation Arbor Vitae, ktorá priniesla nové smerovanie a v rámci neho aj plánovaný presun do lukratívneho centra Centre of Contemporary Art DOX v Prahe v roku 2011 a plánované rozšírenie spolupráce s mnohými prestížnymi školami v Európe. Projekt je založený na jednoduchom príncipe. Na každej škole je porota zostavená z dvoch zástupcov odborného tímu a jedného zástupcu z danej školy a spolu vyberú najlepšiu prácu. Odborný tím potom vytvorí veľkú porotu, ktorá bude vyberať víťazov hlavnej výstavy (5 – 7 ľudí). Ocenené práce potom budú vystavené na dvoch výstavách pod spločným názvom THE BEST OF START POINT (v Bratislave a v Bermen). Cenou je mesačná rezidencia v nasledovný rok výsledné diela rezidenie budú vystavené v Gavu Cheb (výstava STARTED). Držiteľ hlavnej ceny má možnosť publikovať katalóg svojich prác.

 

Projekt má viacero cieľov:

  • pomôcť mladým umelcom v ťažkom období keď končia školu

  • postaviť do kontrastu najlepšie práce z európskych škôl vo forme výstavy

  • umožniť nepretržité kontakty medzi umelcami a kurátormi

Hlavným cieľom tohto programu je snaha rozšíriť projekt a prostredníctvom jeho presunu na prestížnejšie miesto prilákať pozornosť médií a potencionálnych sponzorov. To by malo v budúcnosti zaistiť ďalšiu existenciu projektu. Žiadame o podporu grantu na roky 2012 a 2013.

 

Výška grantu: 116.917,00 

 

Webová stránka koordinátora: www.arborvitae.eu/