Termín uzávierky: 1. marca 2024

Cena STARTS 2024 hľadá projekty! Ars Electronica spolu s INOVA+, T6 Ecosystems, La French Tech Grande Provence, Media Solution Center Baden-Württemberg, Salzburger Festspiele, Sonar a Kustodie an der Technische Universität Dresden hľadá priekopnícke projekty na pomedzí umenia, technológií a vedy, ktoré prispievajú k ekonomickým a sociálnym inováciám.

viac tu: https://starts.eu/opportunities/starts-prize-2024/

S+T+ARTS Prize Africa

Termín uzávierky: 1. marca 2024

Prvé špeciálne africké vydanie ceny STARTS podporuje snahy, ktoré riešia naliehavé problémy tohto kontinentu. Oceňuje iniciatívy, ktoré sa usilujú o pozitívny sociálny, humanitárny, hospodársky alebo politický vplyv a podporujú rozmanitú a udržateľnú spoločnosť.

https://starts.eu/starts-prize-africa-open-call/