Kurz je určený pre 20 účastníkov a sa zameriava na všetky aspekty riadenia spoločnosti alebo projektu spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Ekologické aspekty siahajú od dodávok energie, služobných ciest, akvizícií a cirkulárnej ekonomiky až po to, ako preverovať dodávateľov a posilňovať spolupracovníkov. Pokiaľ ide o sociálnu udržateľnosť, kurz sa bližšie zameria na wellbeing, rovnosť a príležitosti pre ľudí pracujúcich v mediálnom a kultúrnom sektore.
Bude informovať o tom, ako zavádzať novú prácu a modely spolupráce založené na zásadách spravodlivosti, bezpečnosti a duševného zdravia na pracovisku.

Cieľom je pracovať na európskej štandardnej certifikácii s cieľom pomôcť vytvoriť priemysel, ktorý rešpektuje životné prostredie a ľudí v ňom.

Termín a miesto:
6. – 8. 10. 2022 a 13. – 15. 10. 2022, online
 
Kurzovné:
1000 Eur
 
Uzávierka prihlasovania:
31. 8. 2022
 
Viac informácií