TalentX je medzinárodné fórum pre profesionálov z audiovizuálneho prostredia zamerané na podporu rozvoja talentov v oblasti filmu.

Uskutoční sa od 18. do 20. marca 2015 v EYE Film Institute v Amsterdame.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email