Projekty európskej spolupráce kategória  1 & 2 
5. Marec  2014 
1. Október 2014 
7. Október 2015 
5. Október  2016 
4. Október 2017 
3. Október  2018 
2. Október 2019 
 
Literárny preklad  
(dvojročné projekty)
12. Marec 2014 
4. Február 2015 
3. Február  2016 
1. Február  2017 
7. Február  2018 
6. Február 2019 
5. Február  2020 
 
Rámcová zmluva (3 roky): 
12. Marec 2014 
1. Február 2017 
 
Európske siete
19. Marec 2014 
5. Október 2016 
 
Európske platformy
19. Marec 2014 
25. Február 2015 
5 .Október 2016