Ide o ročný tréningový program pre mladých začínajúcich producentov a distributérov. Prednášať budú profesionáli v obore filmového a mediálneho priemyslu. Výuka sa venuje všetkým fázam výroby filmu od scenára cez vývoj projektu, financovanie, produkciu, postprodukciu, distribúciu a marketing.  Program sa skladá z niekoľkých rezidenčných pobytov na škole La fémis v Paríži a Filmakademie v Ludwigsburgu, participanti sa zúčastnia festivalu v Berlíne, Cannes a Premiers Plan v Angers, stáže v distribučnej firme a na záver vyrobia krátky film v spolupráci s ARTE a SWR. Požiadavky na účastníka

– vek do 30 rokov

– absolventi filmových škôl a kurzov

– dobrá znalosť angličtiny

– aspoň základy nemeckého alebo francúzskeho jazykaTermín a miesto:

Október – december 2018 – 1st Session Filmakademie Baden-Württemberg / študijný výlet do ARTE

Január 2019 – 1st Session La Fémis / študijný výlet do Premiers Plans, Festival v Angers

Február 2019 – Berlín, Berlinale a Londýn / Session v NFTS Londýn

Marec 2019 – 2nd Session – Filmakademie Baden-Württemberg / študijný výlet do Mníchova

Apríl 2019 – Internship s distribučnou spoločnosťou alebo svetovým sales agentom

Máj 2019 – 2nd Session La Fémis / Cannes Festival

Jún – august 2019 –  Produkcia krátkeho filmu v Ludwigsburgu alebo v ParížiPodujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.Uzávierka prihlasovania:

31. máj 2018Viac informácií:

www.atelier-ludwigsburg-paris.com 

www.filmakademie.de
www.femis.fr
Kontakt:
Francúzsko: 
christine.ghazarian@femis.fr

Nemecko: anne_christine.knoth@filmakademie.de