Ide o ročný tréningový program pre mladých začínajúcich producentov a distributérov. Prednášať budú profesionáli v obore filmového a mediálneho priemyslu. Výuka sa venuje všetkým fázam výroby filmu od scenára cez vývoj projektu, financovanie, produkciu, postprodukciu, distribúciu a marketing.  Každý účastník vyprodukuje krátky francúzsko-nemecký koprodukčný film v spolupráci s ARTE a miestnym vysielateľom SWR. Atelier prebúdza zvedavosť a nadšenie pre francúzsku a nemeckú kultúru a jazyk. Tiež si kladie za cieľ vytvoriť network medzi mladými európskymi producentami.

Požiadavky na účastníka
– vek do 30 rokov
– absolventi filmových škôl a kurzov
– dobrá znalosť angličtiny
– aspoň základy nemeckého alebo francúzskeho jazyka

Termín a miesto:
Október – december 2017 – 1st Session Filmakademie Baden-Württemberg / študijný výlet do ARTE
Január 2018 – 1st Session La Fémis / študijný výlet do Premiers Plans, Festival v Angers
Február 2018 – Berlín, Berlinale a Londýn / Session v NFTS Londýn
Marec 2018 – 2nd Session – Filmakademie Baden-Württemberg / študijný výlet do Mníchova
Apríl 2018 – Internship s distribučnou spoločnosťou alebo svetovým sales agentom
Máj 2018 – 2nd Session La Fémis / Cannes Festival
Jún – august 2018 –  Produkcia krátkeho filmu v Ludwigsburg alebo v Paríži

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. máj 2017

Cena: 1.500 Eur (plus ubytovanie v Ludwigsburgu, Paríži a Londýne 2.900 Eur)

Viac informácií:
Leaflet
www.atelier-ludwigsburg-paris.com
www.filmakademie.de
www.femis.fr
Kontakt:
Francúzsko: christine.ghazarian@femis.fr
Nemecko: anne_christine.knoth@filmakademie.de