Štvordňový workshop je zameraný na predstavenie metodiky „Audience Design“ pre lepšie porozumenie tomu, komu je film určený, s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky.

Workshop organizuje International Screen Institute. Je určený tímom celovečerných či dokumentárnych filmov (maximálne 3 osoby z tímu, obvykle producent, režisér, scenárista), ktoré sú buď v neskorej fáze vývoja (až k fáze pred dokončením) prvého celovečerného filmu, alebo už pracujú na svojom druhom alebo treťom celovečernom filme . Najprínosnejšie bude pre tímy, ktorých projekt už je možné jasne žánrovo definovať.

Kurzovné: 1600 Eur (štipendium možné)

Kontakt: fatima@screeninstitute.eu

Termín a miesto
• Module 1: 28 – 30. jún, 3-dni vo Viedni.
• Module 2: 19 september (online).

Uzávierka prihlasovania:
27. 5. 2022

Viac informácií