Koordinátor: Spearfish Limited (Veľká Británia) 

Spoluorganizátori: Reflectangulo 361° (Slovensko), Turku 2011 Foundation (Fínsko)

Popis projektu: Projekt Eurocultured predstavuje program mládežníckych projektov, umeleckých rezidencií a série kultúrnych podujatí, ktoré sa budú konať v Anglicku, Fínsku, Rumunsku a na Slovensku počas 18 mesiacov.

Projekt je rozdelený na tri oblasti: 1 séria umeleckých projektov vedená vždy dvomi umelcami z rôznych krajín na tému „čo pre teba znamená Európa?“ Počas týždňa vytvoria umelecké dielo, ktoré bude publikované vo verejnom priestore. Ku každému z projektov vznikne dokumentárny film ako ukážka práce s mládežou v oblasti rozvoja európskeho občianstva. Druhou oblasťou budú stretnutia a diskusie zúčastnených umelcov o ich skúsenostiach. Z týchto diskusií vyplynie väčšie umelecké dielo na ktorom bude spolupracovať viac umelcov počas 6 mesiacov. Pracovať budú na spoločných rezidenciách, príp. cez internet. Výsledné dielo bude prezentované na pouličnom festivale v Turku ako súčasť projektu EHMK 2011.

Treťou oblasťou projektu budú ďalšie pravidelné aj nové podujatia, na ktorých budú prezentované diela vytvorené v predchádzajúcich fázach projektu. Očakávaná návštevnosť a dopad je najmenej 21 krajín EÚ, vyše 40 000 návštevníkov.

Výška grantu: 200 000 €

Webstránka projektu: www.eurocultured.com