Nová publikácia: Podpora EÚ pre ukrajinské kultúrne a kreatívne odvetvia
Preskúmajte, ako naše iniciatívy pomáhajú obnove a odolnosti ukrajinských kultúrnych a kreatívnych odvetví.

V čase ruskej agresie proti Ukrajine je Európska únia solidárna a ponúka dôležitú pomoc ukrajinskému kultúrnemu a kreatívnemu sektoru.

Táto publikácia poukazuje na iniciatívy a spoluprácu EÚ zamerané na zmiernenie vplyvu konfliktu na kultúru. Od strategických projektov zameraných na riešenie krízy až po špecializovanú odbornú prípravu pre odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva – táto zbierka predstavuje záväzok EÚ podporovať odolnosť.

Preskúmajte, ako toto úsilie prispieva k obnove ukrajinskej kultúry, a predstavte si budúcnosť po skončení konfliktu!

Túto publikáciu pilotne vydala agentúra EACEA za účasti útvarov Komisie, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a delegácie EÚ v Kyjeve.

Prečítajte si celú publikáciu.

Dátum vydania: 13. marca 2024
Autor: Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru