Koordinátor: UO NOVO KAZALIŠTE – UMJETNIČKA ORGANIZACIJA (Chorvátsko)

 

Spoluorganizátori: EESTI RIIKLIK NUKUTEATER – Estonian State Puppet Theatre (Estónsko), MALADYPE THEATRE KHE (Maďarsko), MINI TEATER – promotion&execution of puppet&theatre performace (Slovinsko), OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA (Rusko),TEATRO NELINE (Slovensko)

 

Popis projektu: Zistili sme, že v chorvátskom súčasnom divadle, rovnako ako v divadlách väčšiny krajín strednej a východnej Európy, sa kladie veľmi malý dôraz na vizualitu divadelných inscenácií. V minulosti tu podobu scénografie ovplyvňovali viaceré dominantné osobnosti a školy, na ktorých prednášali. Lenže po zmene spoločenského systému bolo štúdium scénografie preložené na Fakultu architektúry a Školy dizajnu, čo spôsobilo odpojenie univerzitného vzdelania od súčasnej umeleckej praxe. Zagreb New Theatre je z tohto hľadiska jedinečné vo svojom regióne. Úlohou nášho projektu je prepájať výnimočných vizuálnych umelcov, ktorí významne prispeli ku konceptuálnemu a technickému vývoju scénografie. Divadelné spoločnosti učastné projektu Nomads of Beauty (New Thetre, Mini Theatre, Maladype Theatre, Subotica Culture Center atď.) pochádzajú z menších európskych krajín (Chorvátsko, Estonsko, Maďarsko, Belgicko, Srbsko). Chceme, aby sa chorvátski scénografi (Zagreb New Theatre) podelili so svojím výnimočným prístupom k scénografii s ostatnými partnermi projektu a tým započať medzinárodnú komunikáciu v oblasti scénografie medzi jednotlivými krajinami. Naším cieľom je tiež zrealizovať ideu kočovnej umeleckej školy, ktorá je vlastne obsiahnutá už v samotnom názve projektu. (Názov The Nomads of Beauty je prevzatý z historických avantgárd dvadsiateho storočia.) V rámci tejto kočovnej školy vytvoria scénografi z Chorvátska, Slovinska, Holandska, Srbska a Frnacúzska scény, inštalácie, videá a svetelné inštalácie. Mladí umelci pozvaní k účasti na tvorbe projektu budú pracovať s vedúci umeleckými mentormi, ktorí potom budú prezentovať výsledné dielo vo všetkých partnerských divadlách.