VÝZVA: Podpora vývoja jednotlivých projektov EAC/S30/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 6. jún 2014
SPOLOČNOSŤ: Fool Moon
PROJEKT: The Websters 
SUMA: 60 000 EUR