EAVE v spolupráci s FVG audiovizuálnym fondom, Udine Far East Film Festival a MFF Busan/Asian Project Market organizujú euro-ázijský workshop pre producentov pod názvom EAVE Ties that Bind.

EAVE Ties that Bind pozostáva z dvoch workshopov:
Workshop 1:  apríl 2015 v talianskom Udine (počas Udine Far East Film Festival)
Workshop 2:  termín a miesto budú upresnené

Worskopu za zúčastní 10 vybraných ázijských a európskych producentov s projektom celovečerného filmu v štádiu vývoja.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
19. február 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email