EAVE Ties that Bind pozostáva z dvoch workshopov:
Workshop 1:  26. – 30. apríl 2016, Udine, Taliansko (počasUdine Far East Film Festival)
Workshop 2:  november/december 2016, Singapur (termín a miesto budú upresnené)/(počas Southeast Asian Film Financing Forum)

Worskopu za zúčastní 10 vybraných ázijských a európskych producentov s projektom celovečerného filmu v štádiu vývoja.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
8. február 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email