TFL FeatureLab 2019
Uzávierka prihlasovania: 28. 2. 2019
je hlavný program TFL venovaný celovečerným filmom v pokročilom štádiu vývoja.
Tréning je zameraný na tvorivé tímy režisér a producent (spolu so scenáristom), ktorí pripravujú svoj prvý alebo druhý celovečerný projekt. Prostredníctvom 3 rezidenčných workshopov, ktoré sa konajú po dobu 6 mesiacov, sa tímy zameriavajú na umelecké i kreatívne aspekty, ako aj na produkčné a propagačné stratégie svojich projektov. Program je otvorený pre hrané, dokumentárne aj animované projekty.
Tréning vyvrcholí na stretnutí TFL Meeting (november), kde prebehne prezentácia projektov vybranej skupine producentov, sales agentov, distribútorov a ďalších medzinárodných odborníkov vo filmovom priemysle. Pri tejto príležitosti sa projekty FeatureLab tešia na Ceny za produkciu a koprodukciu TFL, zatiaľ čo partneri spoločnosti TFL udeľujú rôzne garančné ceny, ktoré podporujú ďalší vývoj, výrobu alebo postprodukciu projektov pochádzajúcich z rôznych programov TFL.

Viac informácií

 

TFL Extended – TV Series 2019

Uzávierka prihlasovania: 8. 3. 2019
je 4-dňový akcelerovaný tréning na podporu vývoja televízneho seriálu.
Workshop TFL Extended – TV Series je určený pre scenáristov, režisérov, producentov a dramaturgov, ktorí pracujú na projekte televíznych seriálov v ranom štádiu vývoja.
Workshop je kombináciou skupinových stretnutí a masterclasses zameraných na implementáciu odborných znalostí a vedomostí pre vytvorenie koncepcií televíznych seriálov a na lepšie chápanie trhu, divákov a vysielateľov.
 
Termín a miesto:
Turín, 12. – 15. 4. 2019.
 
Viac informácií

Kontakt