Torino Film Lab prichádza s tréningovým programom pre európskych filmových profesionálov v oblasti médií zameraným na prácu s divákmi (audience awareness) a stratégie zainteresovania divákov (engagement strategies) pre nezávislé a umelecké filmové projekty vo fázach vývoja scenára.

Vybraní budú 6 účastníci, ktorí budú pracovať so 4 vybranými projektmi, ktoré boli podporené z TFL distribučného fondu.

Program je určený pre európskych profesionálov s relevantnými, zdokumentovanými skúsenosťami vo vytváraní stratégií zainteresovania divákov; napr. pre profesionálov pracujúcich vo oblastiach propagácie filmov, marketingu, web/interaktívneho dizajnu, dizajnu počítačových hier, sociálnych médií, stratégií alebo mediálneho plánovania.

Dátumy a miesta workshopov:
1. rezidenčný workshop: 16. – 22. marec 2015 (Ghent/Belgicko)
1. on-line session: apríl – máj 2015
konferencia: jún 2015 (Berlín/Nemecko)
2. online-session: august 2015
2. rezidenčný workshop: 14. – 20. september 2015 (Gdynia/Poľsko)
3. online-session: október 2015
stretnutie: 22. – 26. november 2015 (Turín/Taliansko)

Viac informácií a prihláška

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
5. január 2015

Kontakt:
Email