Torino Film Lab opäť prichádza s tréningovým programom pre profesionálov v oblasti médií (film, hry, média, predaj) zameraným na prácu s divákmi (audience awareness) a stratégie zainteresovania divákov (engagement strategies) pre nezávislé a umelecké filmové projekty v pokročilých fázach vývoja scenára alebo postprodukcie.

Vybraní budú 6 účastníci, ktorí budú pracovať so 3 vybranými projektmi, ktoré boli podporené z TFL distribučného fondu.

Program je určený pre európskych profesionálov s relevantnými, zdokumentovanými skúsenosťami vo vytváraní stratégií zainteresovania divákov; napr. pre profesionálov pracujúcich vo oblastiach propagácie filmov, marketingu, web/interaktívneho dizajnu, dizajnu počítačových hier, sociálnych médií, stratégií alebo mediálneho plánovania.

Dátumy a miesta workshopov:
1. rezidenčný workshop: 27. apríl – 3. máj 2016 (Krakow/Poľsko)
2. rezidenčný workshop: 25. – 31. august (Gotland/Švédsko)
stretnutie: 20. – 25. november 2016 (Turín/Taliansko)
+ 2 on-line sessions

Viac informácií a prihláška

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. marec 2016

Kontakt:
Email