Script & Pitch opäť prichádza s tréningovým programom pre európskych filmových profesionálov v oblasti médií zameraným na prácu s divákmi (audience awareness) a stratégie zainteresovania divákov (engagement strategies) pre nezávislé a umelecké filmové projekty v prvých fázach vývoja scenára.

Vybraní budú 4 účastníci, ktorí budú pracovať s dvoma vybratými projektmi, ktoré sú vyvíjané v rámci aktuálneho ročníka Script & Pitch workshopov.

Program je určený pre európskych profesionálov s relevantnými, zdokumentovanými skúsenosťami vo vytváraní stratégií zainteresovania divákov; napr. pre profesionálov pracujúcich vo oblastiach propagácie filmov, marketingu, web/interaktívneho dizajnu, dizajnu počítačových hier, sociálnych médií, stratégií alebo mediálneho plánovania.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. marec 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email