Tréningový program zameraný na vývoj scenárov celovečerných hraných filmov.

ScriptLab original – program pre scenáristov a režisérov s pôvodným scenárom celovečerného hraného filmu

ScriptLab adaptation – program pre scenáristov a režisérov s adaptovaným scenárom celovečerného hraného filmu

ScriptLab story editing – program pre dramaturgov, spolupracujúcich s režisérmi a scenáristami na vývoji celovečerného hraného filmu

ScriptLab match point – program pre tvorivých producentov a scenáristov so záujmom pracovať „na objednávku“ na medzinárodnej úrovni

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. december 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email