Program sa zameriava na vývoj scenárov hraných filmov v rannom štádiu. Počas 9 mesačného intenzívneho workshopu pod vedením expertov vytvoria účastníci konečnú verziu scenára. 

ScriptLab projects 2018

1. pobytový workshop: 19-25 marec 2018 (TBC, Grécko)

2. pobytový workshop: 23-30 jún 2018 (Brignogan, Francúzsko)

3. pobytový workshop a TFL Meeting Event: November 2018 (Turín, Taliansko)

1. on-line session: apríl-jún 2018

2. on-line session: júl-november 2018ScriptLab story editing 2018

1. pobytový workshop: 19-25 marec 2018 (TBC, Grécko)

2. pobytový workshop: 23-30 jún 2018 (Brignogan, Francúzsko)

3. pobytový workshop a TFL Meeting Event: November 2018 (Turín, Taliansko)

1. on-line session: apríl-jún 2018

2. on-line session: júl-november 2018

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

 

Uzávierka prihlasovania:

1. december 2017

 

Viac informácií

 

Kontakt:

Email