Story Editing je nový tréningový program pre scenáristických konzultantov, producentov, vedúcich oddelení vývoja a súvisiacich profesionálov so záujmom získať skúseností s prácou na filmových projektoch (na základe pôvodných scenárov, alebo adaptácií).

Tréning sa zameriava na oblasti analýzy scenára a treatmentu, zhodnotenie vývoja projektu a konzultácie scenárov.

Vybraných 6 účastníkov je integrovaných do skupín v rámci tréningových programov Script & PitchAdaptLab.

Script & Pitch 2015:
– 1. rezidenčný workshop – 16. – 22. marec 2015 (Ghent/Belgicko)
– 2. rezidenčný workshop – 20. – 27. jún 2015 (Brignogan/Francúzsko)
– 3. rezidenčný workshop a Stretnutie – 20. – 26. november 2015 (Turín/Taliansko)

AdaptLab 2015:
– 1. rezidenčný workshop – 20. – 26. apríl 2015
– 2. rezidenčný workshop – 17. – 23. august 2015
– 3. rezidenčný workshop a Stretnutie – 20. – 26. november 2015 (Turín/Taliansko)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. december 2014

Viac informácií

Kontakt:
Email