TFL Distribution Fund je zameraný na podporu inovatívnych stratégií práce s publikom v čase distribúcie filmu – špecificky na stratégie sprevádzajúce uvedenie vybraného projektu do kín v troch teritóriách (do 31. decembra 2016).


TFL Distribution Fund je podporený z Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
30. apríl 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email