Užitočné informácie, úspešné príklady aj praktické rady

 

 

Výskumníci, akademici, podnikatelia, ale aj záujemcovia z verejného či neziskového sektora majú v najbližšom období možnosť dozvedieť sa o programoch takzvaného Európskeho výskumného priestoru (ERA) viac. Navyše získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov. Naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy až po Košice, štartuje koncom marca TOUR de ERA.

Skratky ako ERASMUS+, COST, Creative Europe, LIFE a podobne patria k programom Európskeho výskumného priestoru (ERA). TOUR de ERA navštívi 5 slovenských miest, aby výskumníkom, akademikom, podnikateľom či ďalším pomohla lepšie sa zorientovať v týchto programoch. Popritom sa účastníci zoznámia aj s aktuálnymi výzvami, ale aj úspešnými príkladmi ďalšieho európskeho programu Horizont 2020 (H2020). Užitočné informácie doplní druhý deň podujatia, vždy v podobe školenia „Ako napísať dobrý projektový návrh.“ 

TOUR de ERA začne 26. marca 2019 v Žiline. Kde inde, ako v meste, ktoré sa považuje za dopravný uzol krajiny, sa môže diskutovať o doprave. O doprave, ktorá je inteligentná, integrovaná a ekologická.

V Banskej Bystrici, v stredoslovenskej metropole, sa otvorí 4. apríla 2019 téma priam „svetová.“ Ako je to s Európou v meniacom sa svete? Reč bude o inkluzívnych či inovačných spoločnostiach, ale aj vzťahu  vedy k spoločnosti a spoločnosti k vede.

V Košiciach má tradíciu jedna z našich najvýznamnejších hutníckych spoločností. Ideálny priestor na debatu o pokročilých materiáloch, pokročilých výrobných procesoch či nanotechnológiách. TOUR de ERA zavíta do Košíc 16. apríla 2019.

Nitra, sídlo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a miesto pre otázky a odpovede z oblasti potravinovej bezpečnosti, udržateľného poľnohospodárstva či lesného hospodárstva. Dva dni TOUR de ERA v Nitre začnú 25. apríla 2019.   

Poslednou zastávkou, a zároveň cieľovou stanicou je na trase tejto tour Bratislava. Nielen hlavné mesto republiky, ale aj sídlo dôležitej spoločnosti na spracovanie ropy. Práve tu sa bude hovoriť o bezpečnej, čistej a efektívne využívanej energii, inováciách v oblasti životného prostredia či využívaní zdrojov a surovín. Termín bratislavskej diskusie je plánovaný na 29. apríla 2019.

Informácie o podujatí budú priebežne aktualizované na www.cvtisr.sk.