Názov projektu: Transbook, Children’s Literature On The Move

Hlavný organizátor: CPLJ-93 (FR)

Partneri:

Art Basics for Children (BE)

Associacio Tantagora Serveis Culturals (ES)

Europaische Kinder- und Jugendbuchmesse E.V. (DE)

Hamelin Associazione Culturale (IT)

Literarne informacne centrum (SK)

Nobrow Limited (UK)

Transbook was created to take full advantage of the incredible creative and innovative potential offered by the transformations of the market. This cooperative project federates 7 partners who are aiming at helping book professionals to fully benefit from ongoing changes, be they economic or creative.
By organizing meetings and creating forums to explore new forms of creation and new media, Transbook intends to assist professionals in the field, and to encourage them to create new business models and modes of artistic creation to stimulate their career, and to make their inovative practicise their own. In short : to participate in inventing the youth literature of the 21st century.

Zodpovedný koordinátor: Miroslava Vallová

Popis projektu: Projekt Transbook zahŕňa osem krajin pod koordinátorskym vedením Metodického centra pre detskú knihu v Montreuil, ktoré je aj organizátorom knižného veľtrhu v Montreuil, druhého najväčšieho pre deti a mládež v Európe.

Ciele projektu:
– zvýšiť autoritu kvalitných knižných textov a ilustrácií pre deti v Európe a vo svete
– zvýšiť vzájomné poznanie autorov a umelcov z jednotlivých krajín, zvýšiť mobilitu a výmenu autorov a umelcov
– poskytnúť mladým autorom a umelcom skúsenosti zo spolupráce s tými najlepšími odborníkmi v daných oblastiach knižnej kultúry z rozličných krajín
– prispieť k zvyšovaniu záujmu o čítanie deti tým, že projekt sa venuje aj iným oblastiam tvorby pre deti, animácii, tvorbe počitačových hier s obohacujúcim obsahom, interaktivnemu dizajnu tvorby pre deti

Spôsob spolupráce:

Na koordinačnom stretnutí bol vytvorený zoznam autorov a umelcov v proporčnom zastúpení . Títo umelci budú cestovať do  jednotlivých krajín, jednak aby za zučastňovali na workshopoch s odborníkmi, jednak aby sami pracovali s deťmi a kolegami v iných krajinách. Na koordinačnom stretnutí bol takisto vytvorený plán výstav a iných podujatí na celé obdobie štyroch rokov, s tým, že sa bude priebežne upresňovať.

http://transbook.org/?lang=en

výška grantu: 1.806.572,00 €