Trenčín sa stane Európskym hlavným mestom kultúry na rok 2026

 

Bratislava – 10.12.2021 – Predseda panelu odborníkov pre výber Európskeho hlavného mesta kultúry 10. decembra 2021 oznámil, že na titul Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2026 odporúča Trenčín. Odporúčanie predložila skupina nezávislých odborníkov posudzujúca žiadosti troch slovenských miest v užšom výbere po dvojdňovej schôdzi.

Európske hlavné mestá kultúry vznikli v roku 1985 a odvtedy sa stali jedným z najambicióznejších kultúrnych projektov v Európe a jednou z najoceňovanejších činností EÚ.

Ciele tejto iniciatívy sú relevantnejšie ako kedykoľvek predtým: poskytnúť Európanom príležitosť dozvedieť sa viac o iných kultúrach, spoznať svoju spoločnú históriu a hodnoty, zažiť pocit príslušnosti k tomu istému európskemu spoločenstvu, rozvíjať európske kultúrne prepojenia a partnerstvá, ako aj zdôrazniť úlohu kultúry pri rozvoji miest.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila:

„Po Košiciach v roku 2013 sa Trenčín stane druhým mestom na Slovensku, ktoré bude hostiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Hosťovanie Európskeho hlavného mesta kultúry je pre mesto a jeho okolie úžasnou príležitosťou na to, aby sa kultúra dostala priamo do centra svojich komunít, a pre svojich občanov, aby objavili bohatú rozmanitosť kultúrnych prejavov v Európskej únii aj mimo nej. Je tiež nástrojom na oslovenie mladých ľudí a posilnenie ich postavenia, aby sa stali aktérmi pozitívnej zmeny v ďalšom rozvoji ich mesta. Je to plne v súlade s ambíciou návrhu Komisie, aby sa rok 2022 stal Európskym rokom mládeže. Dúfam, že Trenčín získa dlhodobé kultúrne, hospodárske a sociálne výhody, ktoré môže priniesť titul Európskeho hlavného mesta kultúry.“

SÚVISLOSTI

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady, ktoré upravuje akciu Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry, budú v roku 2026 existovať dve Európske hlavné mestá kultúry: jedno vo Fínsku a jedno na Slovensku.

Podľa súčasného systému vymenovania Európskych hlavných miest kultúry sa výber uskutočňuje v dvoch kolách: kolo predbežného výberu (po ktorom sa vypracuje užší výber kandidátskych miest) a záverečné výberové kolo približne o deväť mesiacov neskôr (na titul sa odporúča jedno mesto). Vybrané mestá potom oficiálne určí príslušný členský štát.

Vo výberových kritériách sa uvádza, že mestá by mali pripraviť kultúrny program so silným európskym rozmerom, ktorý podporuje účasť zainteresovaných strán mesta, ako aj jeho rôznych štvrtí a priťahuje návštevníkov z celej krajiny a Európy. Program musí mať trvalý vplyv a prispievať k dlhodobému rozvoju mesta. Mestá musia tiež preukázať, že majú podporu príslušných verejných miestnych orgánov a kapacitu na realizáciu projektu.

Pokiaľ ide o súťaž na Slovensku, príslušné slovenské orgány vyzvali 17. decembra 2019 zainteresované mestá. Do 15. decembra 2020 sa do výberu prihlásilo osem miest: Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Predbežné výberové stretnutie sa konalo 2. až 5. februára 2021 a na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 5. februára, boli do užšieho výberu zaradené tri mestá: Nitra, Trenčín a Žilina. Na doplnenie žiadostí mali čas do 2. novembra 2021. Záverečné výberové stretnutie v rámci výberového konania na Slovensku sa koná 9. až 10. decembra 2021.

Žiadosti posudzuje výberová komisia zložená z 12 nezávislých odborníkov, dvoch vymenovaných príslušnými slovenskými orgánmi a desiatich vymenovaných inštitúciami a orgánmi EÚ (Európsky parlament, Rada, Komisia a Výbor regiónov).

Každý rok nesú titul Európskeho hlavného mesta kultúry dve až tri mestá. Popri Trenčíne to bude v roku 2026 fínske Oulu.

Európskymi hlavnými mestami kultúry na ďalšie roky sú:

  • Kaunas (Litva), Esch-sur-Alzette (Luxembursko) a Nový Sad (Srbsko) v roku 2022,
  • Vesprém (Maďarsko), Elefsina (Grécko) a Temešvár (Rumunsko) v roku 2023,
  • Tartu (Estónsko), Bad Ischl (Rakúsko) a Bodø (Nórsko) v roku 2024,
  • Kamenica (Nemecko) a Nova Gorica (Slovinsko) v roku 2025.

V dôsledku pandémie COVID-19 neboli na rok 2021 vymenované žiadne Európske hlavné mestá kultúry.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/658e3186-7d3e-11e5-b8b7-01aa75ed71a1

Creative Europe on Facebook

Creative Europe on Twitter

Kreatívna Európa na Facebooku

Kreatívna Európa na Twitteri