Stále dopĺňame tím Európskeho hlavného mesta kultúry. Okrem kolegov*ýň na programové projekty, produkciu a marketing, hľadáme šikovných ľudí, ktorí posilnia finančné oddelenie alebo manažment inklúzie a participácie.
Nájdete svoje miesto v niektorej z týchto oblastí? Pridajte sa k nám: https://www.trencin2026.sk/skladametim
Financie
• Špecialista*ka účtovníctva a financií
Projektový manažment inklúzie a participácie
• Projekt manažér*ka úseku inklúzie a participácie so zameraním na prácu s komunitami
• Projekt manažér*ka úseku inklúzie a participácie – vzdelávacie projekty
Projektový manažment- program
• Projekt manažér*ka programu – hudba a multižánrové festivaly
• Projekt manažér*ka programu – vizuálne a interdisciplinárne umenie
• Manažér*ka medzinárodných vzťahov
Marketing
• Marketing projekt manažér*ka – Leader*ka
• Digital marketing manažér*ka
• Brand manažér*ka
Produkcia
• Produkčný*á manažér*ka
Pozície postupne pribúdajú a ďalšie sa objavia už čoskoro, preto nás nezabudnite sledovať.