Uzávierka prihlasovania: 14. 4. 2021

dok.incubator pozýva slovenských režisérov, strihačov a producentov zúčastniť sa workshopu dok.incubator SK. Štyri vybrané tímy budú mať možnosť konzultovať svoje autorské dokumentárne projekty so skúsenými zahraničnými tútormi. Do slovenského workshopu sa môžu prihlásiť projekty, ktoré sú stále ešte vo fáze natáčania (podmienkou je minimálne 50% natočeného materiálu).
 

Workshop sa sústredí nielen na strih, ale aj na marketingové a distribučné stratégie, s cieľom nájsť pre film najvhodnejší spôsob rozprávania a osloviť divákov po celom svete.

Termín a miesto:
júl / august, ČR (podľa pandemickej situácie je pripravená online verzia)
september, konzultácia ohľadom strihu vybraných projektov, v strižniach alebo projektové tímy vycestujú do strižní lektorov
18. – 22. október, online konzultácie s vybranými projektmi vrátane diskusií po premietaní a one-to-one meetingy s decision makermi zástupcami festivalov, distribútormi a sales agentami, produkčné a dramaturgické konzultácie…

Uzávierka prihlasovania:
14. 4. 2021

Účastnícky poplatok:
Pre slovenské tímy je účasť na workshope zdarma, tímy si hradia iba ubytovanie a stravu. Producent, režisér a strihač musia byť prítomní počas celého trvania workshopu.
Pre študentov dokumentárnej réžie, produkcie a strihovej skladby VŠMU, ktorí nemajú vlastný projekt, dok.incubator ponúka možnosť zúčastniť sa ako pozorovateľ. Workshop je v anglickom jazyku.

Viac informácií