Propagačný a vzdelávací projekt, ktorý združuje európskych producentov dokumentárnych filmov, koná sa v rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava.

Už od roku 2012 Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava každoročne vyberá osemnásť talentovaných európskych producentov dokumentárnych filmov, ktorí získajú nové vedomosti a praktické rady k produkcii a propagácii svojich dokumentov, pridanou hodnotou je networking.

Termín a miesto:
MFDF Ji.hlava / 25. – 29. 10. 2018
Berlín / 4. – 8. 2. 2019

Uzávierka prihlasovania:
31. 3. 2018

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií
Kontakt:
Email